Povod za posjetu bila je namjera članova Odbora da se upoznaju sa načinom organizacije i funkcionisanja Bolnice, kao i uslovima boravka pacijenata u toj zdravstvenoj ustanovi

Konsultativno saslušanje na temu: Položaj i socio-ekonomski status zdravstvenih radnika u Crnoj Gori“

Razmotrene tri tačke dnevnog reda

Razmotrene tri tačke dnevnog reda

Razmotrena dva amandmana na Predlog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda

Razmotren amandman na Predlog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda

Odbor razmotrio jedan predlog zakona

Istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS) je 2018. godine sprovela Uprava za statistiku Crne Gore, uz tehničku pomoć UNICEF-a i finansijsku podršku Vlade Crne Gore, UNICEF-a i UNHCR-a

Strana 3 od 13