ponedjeljak, 11 novembar 2019 16:43

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje održao sjednicu povodom obilježavanja Nacionalnog dana kontrole duvana

Kontrola pušenja duvana, štetni efekti koje pušenje izaziva, unapređenje zdravlja stanovništva - suština je današnje diskusije na sjednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, a povodom obilježavanja Nacionalnog dana kontrole duvana.

Pored članova Odbora, sjednici su prisustvovali: Slađana Pavlović, generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja, Slavojka Šuković, načelnica Direkcije za harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja, dr Višnja Orban, pomoćnica direktora Uprave za inspekcijske poslove, prof. dr Agima Ljaljević, nacionalna koordinatorka za kontrolu duvana u Institutu za javno zdravlje Crne Gore, Mina Brajović, šefica kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori  i dr Gordana Reljić, direktorka Javne zdravstvene ustanove Specijalne bolnice ,,Dr Jovan Bulajić” Brezovik.

Dr Suad Numanović, predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, u uvodnom izlaganju, ukazao da su pogubne posljedice upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu po zdravlje stanovništva. Naveo je, da je u izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije, objavljenim 2017. godine, ova međunarodna organizacija  upozorila, da je godišnji bilans do 7 miliona smrtnih slučajeva porastao sa 4 miliona, koliko je bilo u 20. vijeku, i da je duvan postao najčešći pojedinačni uzrok smrti koji može biti spriječen.

Podsjećajući na podatke Instituta za javno zdravlje, koji su objavljeni 2018. godine, da su u Crnoj Gori oko 200.000 građana zavisnici od duvana, predsjednik Odbora je naglasio da je dokazana direktna veza između raka pluća i pušenja duvana, astme i emfizema pluća i oboljenja kardiovaskularnog sistema. S tim u vezi, rekao je da je mlađoj populaciji potrebno posvetiti posebnu pažnju i kontinuirano sprovoditi edukativno - preventivne aktivnosti.  S obzirom da brojna istraživanja ukazuju da su mladi uzrasta od 18 do 24 godine najrizičnija grupa za usvajanje ove štetne navike i da oni lako prihvataju oblike ponašanja koji su preovlađujući u grupi sa kojom se identifikuju, pušenje je jedna od bitnih aktivnosti kojima se obezbjeđuje homogenost grupe i distanciranje od drugih (nepušačkih) grupa o kojima se izgrađuju negativni stereotipi. Zbog toga je važno, smatra dr Numanović, postaviti pitanje šta je to zbog čega mladi ljudi, u ovom periodu života, i pored toga što su informisani o štetnosti pušenja, ipak posežu za cigaretom. Ocijenio je da je važno ispitati same uzroke koji dovode do usvajanja navike pušenja. 

Istakao je da svi treba da daju podršku implementaciji Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, čiji je cilj unapređenje preventivnog djelovanja i da se, kroz multisektorsku saradnju, kao što su dobro osmišljene informativne kampanje u zdravstvu, medijima, obrazovnim ustanovama, nevladinim organizacijama, sportskim udruženjima, odnosno u svim segmentima društva, apeluje da se smanji upotreba duvanskih proizvoda zbog njegovog štetnog uticaja na život i zdravlje ljudi.

U diskusiji su učestvovali: Slađana Pavlović, generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja, prof. dr Agima Ljaljević, nacionalna koordinatorka za kontrolu duvana u Institutu za javno zdravlje Crne Gore, Mina Brajović, šefica kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori,  dr Gordana Reljić, direktorka Javne zdravstvene ustanove Specijalne bolnice ,,Dr Jovan Bulajić” Brezovik, Višnja Orban, pomoćnica direktora Uprave za inspekcijske poslove, dr Suad Numanović, predsjednik Odbora, mr Boris Mugoša, član Odbora, dr Vera Bulatović, članica Odbora, dr Nedžad Drešević, član Odbora, Maja Bakrač, članica Odbora i dr Halil Duković, član Odbora.

Svi učesnici u diskusiji su podržali uvodno izlaganje dr Suada Numanovića i posebno naglasili važnost primjene Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, kao i važnost edukacije o štetnosti duvana i duvanskog dima. Takođe, ukazano je na važnost opasnosti po zdravlje zbog konzumacije elektronskih cigareta, važnost unapređenja preventivnog djelovanja, kao i na probleme pasivnog pušenja, i zaštite zdravlja mladih, posebno djece.