četvrtak, 07 novembar 2019 14:28

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje posjetio Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Na sastanku razgovarano o aktuelnom stanju u oblasti zapošljavanja

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje dr Suad Numanović i članovi Odbora Maja Bakrač, Nikola Divanovića, mr Borisa Mugoša i dr Nedžad Drešević posjetili su Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

U okviru posjete, održan je sastanak sa direktorom Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Suljom Mustafićem i njegovim saradnicima Davidom Perčobićem, Isadom Kurpejovićem, Sanjom Rabrenović i Svetlanom Krgović, pomoćnicima direktora Zavoda, Jovanom Kostić, Milankom Radović i Zoricom Sredanović, načelnicima u Zavodu kao i Gracijelom Rakonjac, Almom Mahmutović i Dankom Rabrenović, samostalnim savjetnicima u Zavodu.

Direktor Zavoda Suljo Mustafić upoznao je članove Odbora sa aktuelnim stanjem u oblasti zapošljavanja. Kazao je da je, glavna karakteristika tržišta rada, u ovoj godini, prisutan trend pada nezaposlenosti. Iznio je podatak da je, na današnji dan, ukupan broj nezaposlenih lica 35.806, stopa nezaposlenosti 15,43% dok broj slobodnih radnih mjesta, u periodu 1.1.2019. – 4.11.2019., iznosi 29.403. Istakao je da su realizovani planirani programi Zavoda koji se tiču aktivne politike zapošljavanja. S tim u vezi, naglasio je činjenicu da je Zavod opredijelio značajna sredstva za kredite za samozapošljavanje. Ukazao je, takođe, i na značaj programa grantova koji se ostvaruju kroz tri javna poziva. Smatra veoma važnim današnju posjetu članova Odbora, posebno zbog činjenice da poslanici, na neki način, kreiraju i, na kraju, usvajaju budžet koji se opredjeljuje Zavodu.

Takođe, na sastanku je bilo riječi i o: projektima Zavoda, programu stručnog osposobljavanja, aktivnim mjerama zapošljavanja i njihovom povećanju, Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, implementaciji zakona, nezaposlenosti mladih, sezonskom zapošljavanju, zapošljavanju stranaca, zapošljavanju domaće radne snage ali i o njihovom odlivu.

U diskusiji su učestvovali predsjednik Odbora dr Suad Numanović i članovi Odbora mr Boris Mugoša, Maja Bakrač i dr Nedžad Drešević.