utorak, 29 oktobar 2019 15:47

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje na prezentaciji „Mape puta za prelazak sa institucionalnog zbrinjavanja na život u porodici i u zajednici“

Dokument nudi preporuke za dalju reformu socijalne i dječije zaštite

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje dr Suad Numanović učestvovao je na predstavljanju „Mape puta za prelazak sa institucionalnog zbrinjavanja na život u porodici i u zajednici“, koje je održano danas, u hotelu ,,Ramada“, u Podgorici.

Dokument ,,Mapa puta za prelazak sa institucionalnog zbrinjavanja na život u porodici i u zajednici“, zasnovan je na minimalnom paketu usluga podrške za život u porodici i zajednici, uključujući i analizu troškova prelaska sa institucionalnog na zbrinjavanje u porodici i u zajednici. Izradili su ga eksperti iz Centra za socijalnu politiku, Beograd, a angažovao ih je UNICEF u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu i UNDP.

Na početku prezentacije, zamjenica šefa Predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Mihaela Bauer, ukazala je, između ostalog, na značaj analize sadržane u ovom dokumentu, koji nudi preporuke za dalju reformu socijalne i dječije zaštite, u cilju unapređenja i proširenja podrške i pomoći djeci, odraslima i starijima, koji imaju složene i izražene potrebe i istakla važnost boravka djece u porodici.

Predstavljajući koncept minimalnog paketa usluga, dr Gordana Matković, ekspertkinja Centra za socijalnu politiku - Beograd, saopštila je da se koncept minimalnog paketa usluga podrške za život u porodici i zajednici, sastoji od kombinacije usluga dostupnih svakom djetetu, odraslom i starijem licu sa složenim i izraženim potrebama, kao i da je sadržaj minimalnog paketa usluga, ograničen na usluge koje su definisane zakonodavnim i strateškim okvirom. Dr Matković je predstavila i simulaciju minimalnog paketa usluga, čiji je cilj da se sagledaju dalji pravci i tempo reformi, a posebno usluge koje nedostaju da bi se ubrzao proces deinstitucionalizacije. Naglasila je da koncept minimalnog paketa usluga treba postepeno uspostaviti, uz jasno definisanje prioriteta, kako bi predstavljao pomoć i podršku porodici.

Prezentaciji su prisustvovali i predstavnici državnih institucija, institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, kao i Zajednice opština i nevladinog sektora.