petak, 25 oktobar 2019 18:43

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje posjetio Opštu bolnicu u Kotoru i Opštinu Kotor

Povod za posjetu bila je namjera članova Odbora da se upoznaju sa načinom organizacije i funkcionisanja Bolnice, kao i uslovima boravka pacijenata u toj zdravstvenoj ustanovi

Predsjednik Odbora dr Suad Numanović i članovi Odbora Maja Bakrač i Nikola Divanović posjetili su Opštu bolnicu u Kotoru i Opštinu Kotor

Tokom posjete održan je sastanak sa direktorom Bolnice prim. dr Ivanom Ilićem i njegovim saradnicama Marijom Ivanović, pomoćnicom direktora i dr Draganom Francesković, specijalistom ginekologije.

Direktor prim. dr Ivan Ilić, upoznao je prisutne sa načinom rada i funkcionisanja Bolnice, sa rezultatima rada, kao i sa problemima sa kojima se suočavaju.

Na sastanku je bilo riječi o implementaciji zakona, kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti građana, kadrovskom deficitu kao i socio - ekonomskom statusu zaposlenih u Bolnici, sa osvrtom na rješavanje stambenih pitanja.

Govoreći o rezultatima rada Bolnice, kao najbitnije pokazatelje uspješnosti rada, dr Ilić istakao je najkraće i najeftinije bolničko liječenje kao i najveći broj otpuštenih pacijenata po broju ljekara. Takođe, istakao je hirurgiju Bolnice kao najbolju u Crnoj Gori poslije hirurgije Kliničkog centra Crne Gore, i dodao da je Opšta Bolnica Kotor vodeća u Crnoj Gori kada je u pitanju laparoskopska hirurgija.

Dr Ilić je naglasio značaj potrebe da se, u vidu regionalne bolnice, na jednom mjestu objedini zdravstveni kadar kako bi se, na najbolji način, pružala zdravstvena zaštita građanima tog dijela regiona.

Članovi Odbora izrazili su spremnost da, kroz svoju poslaničku funkciju i nadležnost Odbora, podrže sve napore menadžmenta Bolnice u realizaciji planiranih aktivnosti. 

Delegacija Odbora, nakon održanog sastanka, obišla je više odjeljenja Bolnice i upoznala se sa njenim prostornim i smještajnim kapacitetima.

Takođe, predsjednik i članovi Odbora posjetili su Opštinu Kotor i održali sastanak sa predsjednikom Opštine Željkom Aprcovićem i saradnicama Sonjom Seferović, potpredsjednicom Opštine Kotor i Marinom Dulović, sekretarkom Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor.

Predsjednik Opštine, tokom sastanka, upoznao je članove Odbora sa postignutim rezultatima, u toku prvih 100 dana njegovog mandata, kao i sa planiranim projektima koji se odnose na oblasti zdravstva i socijalne politike u Kotoru.  

Predsjednik i članovi Odbora podržali su realizovane projekte i planirane aktivnosti Opštine Kotor.