Print this page
srijeda, 26 jun 2019 17:15

Održana 48. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Razmotrene dvije tačke dnevnog reda

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, razmotrio Predlog odluke o obrazovanju Odbora za ispitivanje posljedica NATO bombardovanja 1999. godine na zdravlje građana Crne Gore,  koju su Skupštini podnijeli poslanici/ca: mr Aleksandar Damjanović, mr Anka Vukićević, Goran Danilović, dr Goran Radonjić i Janko Vučinić.

U ime predlagača Predlog odluke o obrazovanju Odbora za ispitivanje posljedica NATO bombardovanja 1999. godine na zdravlje građana Crne Gore obrazložio je poslanik mr Aleksandar Damjanović.

Sjednici Odbora je prisustvovala, kao jedan od predlagača Predloga Odluke i mr Anka Vukićević.

Nakon održane rasprave, Odbor se, glasanjem, izjasnio o predloženoj odluci na sljedeći način: jedan glas “za”, dva glasa “protiv” i četiri glasa “uzdržan”.

U okviru tačke "Tekuća pitanja", predsjednik Odbora dr Suad Numanović je informisao članove Odbora da je, od strane Državne revizorske institucije, dobio na upoznavanje Konačnan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja i pravilnosti poslovanja Centara za socijalni rad u Podgorici, Baru i Beranama za 2017. godinu i Konačni izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziji pravilnosti poslovanja Centara za socijalni rad u Nikšiću i Pljevljima za 2018. godinu.

Članovi Odbora su se upoznali sa Informacijom sa održanog sastanka predsjednika Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje dr Suada Numanovića sa ambasadorkom Republike Turske u Crnoj Gori Songül Ozan i kandidatkinjom za regionalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu (WHO) dr Nedret Emiroğlu.

 

Galerija fotografija