četvrtak, 20 jun 2019 15:10

Poslanik Numanović sa ambasadorkom Turske i kandidatkinjom za regionalnog direktora SZO za Evropu

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje dr Suad Numanović sastao se danas, sa ambasadorkom Republike Turske u Crnoj Gori Songul Ozan i kandidatkinjom za regionalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu (SZO) dr Nedret Emiroglu.

Sastanak je održan na inicijativu ambasadorke Republike Turske u Crnoj Gori u cilju predstavljanja kandidatkinje za regionalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu dr Nedret Emiroglu.

Predsjednik Odbora je podsjetio da je 14. septembra 2006. godine Crna Gora postala članica Svjetske zdravstvene organizacije i da je saradnja Vlade Crne Gore, odnosno Ministarstva zdravlja i Svjetske zdravstvene organizacije zasnovana na Sporazumu o međunarodnoj saradnji. Takođe, podsjetio je da su na osnovu Sporazuma definisane prioritetne oblasti iz sektora zdravstva, kao što su: jačanje sistema zdravstva, u cilju obezbjeđivanja bolje razmjene informacija, farmaceutske politike i spremnosti zdravstvenog sistema da odgovori za slučaj nesreća, unapređenje promocije zdravlja i prevencija zaraznih bolesti, unapređenje odgovora na zarazne bolesti, kroz nadzor i imunizaciju, kao i svi drugi vidovi zaštite, koji utiču na unapređenje zdravlja građana Crne Gore. Zatim je izrazio očekivanje da će saradnja Ministarstva zdravlja i Svjetske zdravstvene organizacije i u narednom periodu, biti na istom ili još većem nivou.

Takođe, podsjetio je na uspješnu saradnju Crne Gore i Turske po osnovu Sporazuma koji je potpisan između Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore i privatne bolnice Adžibadem (Acibadem) u kojoj se liječio i dalje liječi veliki broj pacijenata iz Crne Gore.

Dr Nedret Emiroglu, kandidatkinja za regionalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu je, kroz predstavljanje svog programa, kao kandidat, istakla važnost postojanja zdravstvene politike, što bi trebalo da bude prioritet, u jednoj zemlji koja je usko povezana sa razvojem zdravstva, sa uključivanjem svih sektora u saradnju. Istakla je da je cilj njene politike jačanje sistema zdravstva kroz parlamente država i odbora, nadležnih za oblast zdravstva, u okviru parlamenata, pa bi, u tom smislu, svoju politiku usmjerila na formiranje mreže odbora, nadležnih za oblast zdravstva, u regionu, kako bi se, na taj način, radilo na uspostavljanju zajedničke saradnje. Takođe, istakla je važnost kvaliteta medicinske opreme i nabavke ljekova za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite, kako bi zdravstveni sistem zaslužio povjerenje građana. Kao vrlo bitan prioritet svog programa istakla je rad na prevenciji zaraznih bolesti, na ukazivanje prve pomoći u slučaju raznih nepogoda, kao i postojanje prostora za unapređenje kadrova i medicinskih uslova za rad u zdravstvenom sistemu.

Ozan je pohvalila dobre prijateljske odnose Crne Gore i Republike Turske i konstatovala da će turski kandidat za regionalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu, prijateljskim odnosom, uticati na poboljšanje zdravstvenog sistema Crne Gore.