petak, 14 jun 2019 09:52

Završena studijska posjeta Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Hrvatskom saboru

Delegacija Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje boravila je, 12. juna 2019. godine, u studijskoj posjeti Hrvatskom saboru.

Delegaciju Odbora su činili predsjednik Odbora dr Suad Numanović i članovi Odbora Maja Bakrač i dr Nedžad Drešević.

Jednodnevna studijska posjeta je realizovana kroz četiri sastanka – sa Odborom za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odborom za zdravstvo i socijalnu politiku, Odborom za evropske poslove i Međuparlamentarnom skupinom prijateljstva Hrvatska – Crna Gora.

Sastanak sa Odborom za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora protekao je u razmjeni iskustava u oblasti reforme penzijskog sistema kao i u oblasti zapošljavanja u okviru kojeg je bilo riječi i o sezonskom zapošljavanju.

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje dr Suad Numanović je, u okviru reforme penzijskog sistema u Crnoj Gori, govorio o rješenjima predloženim Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Istakao je da je predmetni Nacrt zakona dugo bio na javnoj raspravi i o njemu je vođen intenzivan socijalni dijalog između socijalnih partnera. Osvrnuo se, takođe, i na konsultativno saslušanje ministra rada i socijalnog staranja, koje je Odbor realizovao u cilju dobijanja preciznih informacija povodom najavljene reforme penzijskog sistema. U tom smislu, predsjednik Numanović je govorio o postignutim kompromisima između socijalnih partnera.

U razmjeni iskustava na temu zapošljavanja govorila je poslanica Maja Bakrač sa posebnim akcentom na ključni problem koji se odnosi na odliv radne snage. Tom prilikom je istakla da bi prioritetan zadatak države trebao biti pronalaženje optimalnog modela koji bi zaustavio raseljavanje stanovništva i, u tom smislu, generalno, zaustavio odliv radne snage.

Tema sastanka sa Odborom za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora dominantno se odnosila na primarnu zdravstvenu zaštitu sa posebnim akcentom na institut izabranog doktora. Prilikom razmjene iskustava u ovoj oblasti, predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje dr Suad Numanović je istakao da rezultati reforme u oblasti zdravstva ukazuju da se radi o kontinuiranom napretku zdravstvenog sistema Crne Gore. U vezi sa tim, precizirao je da je Crna Gora, u cilju unapređenja komunikacije na relaciji „pacijent – ljekar – zdravstvena ustanova“ i između zdravstvenih ustanova, od 2017. godine, uvela nekoliko elektronskih servisnih usluga: e-zakazivanje specijalističkih pregleda i dijagnostičkih procedura u opštim bolnicama i Kliničkom centru Crne Gore od strane izabranih doktora, servis e-zakazivanje pregleda kod izabranih doktora, servis e-recept i e-nalaz. Takođe, iz upotrebe je isključena štampana verzija recepta. Na kraju je konstatovao da je cilj reforme u primarnoj zdravstvenoj zaštiti da tim izabranih doktora i izabranog doktora zamijene specijalisti porodične medicine koji bi vodili računa o generacijama unutar jedne porodice. Pored primarne zdravstvene zaštite tema razgovora je bila i saradnja Kliničkog centra Crne Gore sa zdravstvenim sistemom Republike Hrvatske.

U raspravi na ovu temu učestvovao je i poslanik dr Nedžad Drešević govoreći o položaju stomatologa u okviru primarne zdravstvene zaštite.

Razgovor sa članovima Odbora za evropske poslove Hrvatskog sabora odnosio se, dominantno, na status Crne Gore u pristupnim pregovorima u procesu pristupanja Evropskoj uniji. U tom smislu, predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje dr Suad Numanović je ukazao na činjenicu da je Crna Gora članica NATO saveza i da, kao takva, teži evropskim integracijama. Takođe, naglasio je da Skupština Crne Gore ima ključnu ulogu u nadgledanju toka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom i u procesu usklađivanja zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije. Ovom temom su se bavili i poslanica Maja Bakrač i poslanik Nedžad Drešević, podržavajući stavove predsjednika Numanovića o ključnoj ulozi Skupštine Crne Gore u procesu evropskih integracija.

Predmetna studijska posjeta je završena radnim ručkom sa članovima Međuparlamentarne skupine prijateljstva Hrvatska - Crna Gora.

 Svim navedenim sastancima prisustvovao je g-din Milovan Lučić, I savjetnik  Ambasade Crne Gore u Republici Hrvatskoj.

Na poziv ambasadora Crne Gore u Republici Hrvatskoj Nj.E. Bora Vučinića delegacija Odbora je posjetila Ambasadu Crne Gore.