utorak, 28 novembar 2017 16:29

Održana 15. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor razmotrio dvije tačke dnevnog reda

Na današnjoj sjednici Odbor je, u skladu sa članom 137 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, razmotrio Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice iz oblasti zdravstva, rada i socijalnog staranja.

Pored članova Odbora, sjednici Odbora su prisustvovali predstavnici potrošačkih jedinica iz oblasti zdravstva, rada i socijalnog staranja.

Obrazloženje Predloga zakona o Budžetu Crne Gore za 2018.godinu, dao je generalni direktor Direktorata za budžet u Ministarstvu finansija Nikola Vukićević, uz poseban osvrt na projekciju sredstava za 2018.godinu, iz oblasti koje su u nadležnosti Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje.

Predstavnici potrošačkih jedinica detaljno su obrazložili ključne programe  i projekte, za čiju realizaciju su potrebna određena sredstva.

Odbor je podržao Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice, koje su u nadležnosti Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje.

U okviru tekućih pitanja članovi Odbora su se upoznali sa aktivnostima  predsjednika Odbora kao i sa informacijom koja se odnosi na posjetu predsjednika i članova Odbora Maloj grupnoj kući u Bijelom Polju.