Odbor razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu

Održao je konsultativno saslušanje na temu: „Primjena Zakona o šumama“

Održano Konsultativno saslušanje na temu: „Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata“.

Odbor podnio tri amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

Podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

Strana 2 od 12