Podržan jedan predlog zakona i usvojen Plan rada za 2020. godinu

Odbor razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu

Održani sastanci sa rukovodstvom Opštine Ulcinj i predstavnikom Udruženja za održivo regionalno maslinarstvo „Valdanos“

Tokom posjete biće riječi o revitalizaciji i zaštiti maslinade Valdanos

Razmotren Predlog zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi

Odbor razmotrio i podržao Predlog zakona o uređenju tržišta u ribarstvu i akvakulturi

Strana 2 od 13