Odbor razmotrio amandman na Predlog zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi

Odbor razmotrio Predlog zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi

Odbor razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Odbor razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija

Odbor razmotrio devet amandmana na Predlog zakona o turizmu i ugostiteljstvu i utvrdio tri amandmana Odbora 

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje održao konsultativno saslušanje

Strana 9 od 13