Odbor utvrdio amandman na Predlog zakona o procjeni uticaja na zivotnu sredinu

Usvojena Deklaracija o sprječavanju uticaja klimatskih promjena na poljoprivredu, upravljanju vodama i sistemima korišćenja voda

Na danas održanoj 33. sjednici, Odbor je odlučio da predložio Skupštini Crne Gore da usvoji Predlog zakona o izmjeni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Nacionalni park „Skadarsko jezero“.

Na danas održanoj 32. sjednici Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje razmotrio je Predlog zakona o izmjeni Zakona o planiranju prostora i Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Nacionalni park „Skadarsko jezero“.

Odbor razmotrio  jedan amandman na Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore

Odbor utvrdio četiri amandmana na Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore

Strana 8 od 13