Odbor utvrdio četiri amandmana na Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore

Odbor razmotrio jedan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona

Odbor razmotrio amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Odbor podržao Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Odbor razmotrio amandman na Predlog zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi

Strana 8 od 12