Odbor podnio amandmane na Predlog zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu

Odbor razmotrio Predlog zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu

Odbor započeo raspravu o Predlogu zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu

Odbor razmotrio amandmane na Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Odbor ramotrio amandmane na Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Strana 7 od 9