Na današnjoj 42. sjednici održano je Konsultativno saslušanje (rasprava) na temu: „Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata“.

Održano Konsultativno saslušanje (rasprava) na temu: „Primjena ocjena i stavova Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje povodom razmatranja preporuka iz Konačnog izvještaja DRI o reviziji finansijskog izvještaja Javnog preduzeća „Regionalni vodovod crnogorsko primorje“ Budva za 2016. godinu“

Konsultativno saslušanje na temu: „Realizacija aktivnosti na regulaciji toka rijeke Bojane“

Odbor razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Na danas održanoj sjednici Odbora, nije razmotren amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, koji je podnio poslanik Ranko Krivokapić (jedan), shodno članu 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore.

Strana 7 od 13