Odbor razmotrio i podržao Predlog zakona o uređenju tržišta u ribarstvu i akvakulturi

Konsultativno saslušanje na temu: „Revitalizacija i zaštita Maslinade i Uvale Valdanos“

Odbor razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu

Strana 1 od 11