četvrtak, 29 jun 2017 11:43

Održana Sedma sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor razmotrio dva predloga zakona

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, na današnjoj sjednici, razmotrio je  i  podržao Predlog zakona o o izmjenama i dopunama Zakona o skijalištima. Tokom rasprave bilo je riječi o potrebi usklađivanja sa pravnom regulativom EU u smislu pružanja usluga stranih pravnih lica na skijalištima, diskutovano je da li je ili ne potrebna saglasnost lokalne samouprave za rad stranim firmama, pojašnjena je ocjena ispunjenosti uslova objekta koji su propisani crnogorskim zakonodavstvom i koji se primjenjuju i na strana pravna lica. Data su i pojašnjenja zašto su većim brojem zakona regulisana ovlašćenja komunalne policije.

Nakon rasprave Odbor je podnio 5 amandmana na Predlog zakona o o izmjenama i dopunama Zakona o skijalištima sa kojima se saglasila predstavnica predlagača, pa isti postaje sastavni dio Predloga zakona, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore.

Odbor je razmotrio i Predlog zakona o izmjeni Zakona o turističkim organizacijama. Predstavnica predlagača, u kontekstu obrazloženja izmjene Zakona, upoznala je Odbor da Ministarstvo radi na strateškom marketing planu koji će biti osnova za rad u ovoj oblasti i za pripremu novog Zakona o turističkim organizacijama. S obzirom da je razlog za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o turističkim organizacijama usklađivanje Zakona sa novim Zakonom o upravnom postupku, Odbor je, bez rasprave, podržao Predlog zakona.