srijeda, 10 maj 2017 13:57

Predsjednik Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje sastao se poslanicima iz Saksonije-Anhalt

Doprinos daljem jačanju parlamentarne saradnje Crne Gore i Njemačke

Predsjednik Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje prof. dr Petar Ivanović, sastao se danas sa poslanicima Hrišćansko-demokratske unije (CDU) njemačke pokrajine Saksonije Anhalt (Sachsen Anhalt). Delegaciju poslanika činili su: Markus Kurce, Ralf Gaisthard, Daniel Šturm, Detlef Girt, Sabrina Fridrih i Zigrfid Borgvart, koji su i članovi Radne grupe za savezne i evropske poslove i medije. Posjeta je realizovana u saradnji sa njemačkom fondacijom „Konrad Adenauer“ koja je (KAS) intenzivirala aktivnosti koje se odnose na organizaciju radnih posjeta njemačkih političara sa saveznog i pokrajinskog nivoa Crnoj Gori kako bi na taj način doprinijela promociji Crne Gore na njenom evroatlantskom putu i kreirala prilike za uspostavljanje tješnje i intenzivnije saradnje dvije države.

Predsjednik Odbora, prof. dr. Petar Ivanović je izrazio zadovoljstvo povodom posjete njemačkih poslanika Skupštini Crne Gore i istakao da ona predstavlja doprinos daljem jačanju parlamentarne saradnje Crne Gore i Njemačke.

Predsjednik Odbora je istakao da je Njemačka u kontinuitetu promoter politike pomoći Crnoj Gori u transponovanju acquis communitaire-a Evropske unije u Poglavljima 11, 12, 13 i 27 i izrazio uvjerenje da će se i pored svih izazova sa kojima se suočava i Crna Gora i Evropska unija, visoko na agendi zadržati politika podrške Crnoj Gori u oblastima za koje je Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje nadležan.

Poslanici su se interesovali za načine i mehanizme rješavanja problema divlje gradnje i prečišćavanja otpadnih voda, istakavši da takvi problemi postoje i na nivou Evropske unije.

Sagovornici su izrazili zadovoljstvo ukupnim bilateralnim odnosima Crne Gore i Njemačke. Predsjednik Odbora je podsjetio da je Crna Gora sa Njemačkom i njenim pokrajinama već potpisala veliki broj ugovora o saradnji u oblasti poljoprivrede. Sagovornici su naglasili da je moguća i poželjna još značajnija saradnja pogotovo u oblasti zaštite životne sredine i poljoprivrede, te razmotrili mogućnosti intenzivnije saradnje Crne Gore i pokrajine Saksonija Anhalt, s obzirom na to da ova pokrajina ima veoma efikasnu, zdravu i održivu poljoprivredu.

Predsjednik Ivanović je izrazio nadu da će se, pored razvijene saradnje i političkog dijaloga na Saveznom nivou, unaprijediti saradnja sa svim saveznim njemačkim pokrajinama, u oblastima relevantnim za rad Obora.