srijeda, 11 mart 2020 16:40

Održana 82. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Razmotren jedan predlog zakona

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje je na danas održanoj 82. sjednici, razmotrio i podržao Predlog zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti. Razlozi za donošenje Zakona su usklađivanje sa izmijenjenom pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti zaštite od jonizujućih zračenja i radijacione sigurnosti i donijetim standardima i smjernicama Međunarodne agencije za atomsku energiju i Međunarodne komisije za zaštitu od jonizujućih zračenja.

Tokom diskusije ukazano je na potrebu preciziranja pojedinih odredaba ovog predloga zakona.