srijeda, 11 mart 2020 16:33

Održana 81. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Održano konsultativno saslušanje

Na današnjoj 81. sjednici, održano je konsultativno saslušanje (rasprava) na temu: „Praćenje realizacije zaključaka sa konsultativnog saslušanja na temu - Revitalizacija i zaštita Maslinade i uvale Valdanos “.

Sjednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva odbrane, Opštine Ulcinj, Uprave javnih radova, Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Udruženja za održivo regionalno maslinarstvo „Valdanos“.

Predsjednik Odbora prof. dr Petar Ivanović je upoznao prisutne sa posjetom Odbora opštini Ulcinj i da je Odbor na 78. sjednici odlučio da na ovo saslušanje pozove i predstavnike Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva odbrane, Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Uprave javnih radova kako bi se razmotrila mogućnost obezbjeđenja neophodnih sredstava za revitalizaciju ovog područja.

Predstavnici Ministarstva odbrane su saopštili da je njihova nadležnost obezbjeđenje nekadašnjeg vojnog objekta. Istakli su da su spremni da pruže tehničku podršku za održavanje Maslinade i čišćenje pristupnih puteva uz sve raspoložive resurse.

Predstavnici Opštine Ulcinj su podsjetili da su izdvojili iz budžeta 30.000 € za revitalizaciju Maslinade i predložili otvaranje namjenskog žiro-računa za uplatu sredstava svih relevantnih institucija, namijenjenih revitalizaciji Maslinade. Predlažu da Opština Ulcinj bude koordinator tima za implementaciju aktivnosti.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja su saopštili da je Program posebne zaštite Maslinade pripremljen i da je u fazi usaglašavanja. Upoznali su da Strategija razvoja maslinarstva nije donijeta ali da postoji Strategija razvoja poljoprivrede koja obuhvata i sektor maslinarstva. Kada je u pitanju realizacija zaključka koji se tiče inspekcijskog nadzora upoznali su da je organizovan sastanak sa Ministarstvom odbrane kako bi se inspekcijski nadzor intezivirao. Obavijestili su da će Izvještaj o zatečenom stanju i mjerama koje su preduzete dostaviti u propisanom roku. Što se tiče izgradnje nelegalnih objekata poljoprivredna inspekcija je utvrdila 13 nelegalno izgrađenih objekata i procesuirala vlasnike, a od 25. februara 2020. godine evidentirano je još 7 nelegalnih objekata.

Predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma informisali su Odbor da je u prethodnom periodu izvršen inspekcijski nadzor, evidentirani nelegalno izgrađeni objekti i donijeta rješenja o uklanjanju tih objekata. Obavijestili su da su održali sastanak sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja i da je utvrđena dinamika operativnog tima na nivou urbanističko građevinske inspekcije i poljoprivredne inspekcije. Ukazali su na neophodnost saradnje sa inspekcijskim službama Opštine Ulcinj.

Predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore su iskazali spremnost da se dio prihoda opredijeli za zaštitu ovog područja i predložili sprovođenje tenderskog postupka za realizaciju neophodnih aktivnosti.

Predstavnici Uprave za javne radove su saopštili da je preduslov za realizaciju projekta da bude prepoznat kapitalnim budžetom, kao i da se pripremi odgovarajuća dokumentacija.

Tokom rasprave su postavljena pitanja kadrovskih mogućnosti Opštine Ulcinj za formiranje radne grupe koja bi koordinirala projektom i da li je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u skladu sa četvrtim zaključkom obavilo razgovor sa bivšim vlasnicima. Ukazano je na potrebu turističke valorizacije i razvoj kulturnog turizma, koji je vodeći u svijetu kad je u pitanju promocija turizma i potrebu apliciranja za sredstva iz Evropskih fondova. Istaknuto je da je neophodno pristupiti donošenju Strategije razvoja maslinarstva, a ukoliko ne postoji mogućnost donošenja, iz opravdanih razloga, pristupiti pripremi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju. Ocijenjeno je neophodnim ispunjavanje obaveza iz Poglavlja 27, da je područje pod velikim rizikom i da se aktivnosti  moraju preduzeti hitno. Izraženo je zadovoljstvo zbog izrade Programa posebne zaštite Maslinade i negodovanje zbog neizrađene Strategije razvoja maslinarstva.

Odbor je odlučio da naknadno formuliše zaključke kojima bi se ukazalo na potrebu formiranja koordinacionog tima, odredio koordinator i uključile nadležne institucije na lokalnom i državnom nivou u cilju revitalizacije i zaštite Maslinade i Uvale Valdanos.