četvrtak, 26 septembar 2019 15:50

Održan sastanak članova Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje i predstavnika RVCP i ISRCG

Preporučeno da se razgovori nastave

Predsjednik Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, prof. dr Petar Ivanović i članica Odbora Ana Nikolić, sastali su se danas sa direktorom Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje, Goranom Jevrićem sa saradnicima: Vojislavom Stijepović, finansijskom direktoricom, Ivanom Špadijerom, tehničkim direktorom i Jelenom Martinović, šeficom računovodstva, i predstavnicima Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore Igorom Pavićevićem, generalnim sekretarom i ovlašćenim revizorom, i Ibrom Šabovićem, ovlašćenim revizorom.

Odbor se upoznao sa Uredbom o povjeravanju poslova organa državne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije Institutu sertifikovanih računovođa Crne Gore, u dijelu koji se odnosi na usvajanje, prevod i objavljivanje Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS), Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnih standarda za reviziju (MSR) koje je proglasio IASB, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, usvajanje, prevod i objavljivanje novih ili dopunu Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS), Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnih standarda za reviziju (MSR) koje je proglasio IASB, u skladu sa Zakonom i pripremanje, davanje instrukcija i objašnjenja pravnim licima registrovanim za obavljanje privredne i društvene djelatnosti i djelova stranih društava.

Predstavnici Insitituta upoznali su Odbor da imaju Sporazum o saradnji sa Državnom revizorskom institucijom i dali mišljenje o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda kada je u pitanju Regionalni vodovod Crnogorsko primorje. Direktor Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje upoznao je Odbor sa uslovima korišćenja IDA kredita. Istakao je važnost redovnog posla ovog preduzeća čiji se rad bazira na implementaciji razvojnih projekata.

Na sastanku je preporučeno da se razgovori po ovom pitanju nastave u narednom periodu i ukazano na važnost dosljedne primjene međunarodnih računovodstvenih standarda.