četvrtak, 25 jul 2019 14:49

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje održao 56. sjednicu

Razmotrena predstavka kojom se iniciraju kontrolna saslušanja

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje je na danas održanoj 56. sjednici razmotrio predstavku kojom se inicira kontrolno saslušanje ministra održivog razvoja i turizma Pavla Radulovića i ministra saobraćaja i pomorstva Osmana Nurkovića.

Odbor je razmotrio  inicijativu koju je, u ime NVO “MANS”, NVO “Green Home” i NVO „Centar za zaštitu i proučavanje ptica”, podnijela Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Odbor se podsjetio diskusije sa 49. sjednice na kojoj je održano konsultativno saslušanje na temu „Trenutno stanje segmenata životne sredine rijeke Tare“. Tada je, u prisustvu predstavnika NVO-a i nadležnih državnih organa, zaključeno da treba održavati visok nivo komunikacije između nadležnih državnih organa i nevladinog sektora u cilju realnog sagledavanja stanja na ovom području. Takođe, ocijenjeno je da je potrebno da Odbor posjeti lokalitet izgradnje auto-puta Bar - Boljare tokom septembra-oktobra mjeseca.

Imajući u vidu navedeno, Odbor je odlučio da ne prihvati inicijativu MANS-a, prije nego što, nakon obilaska terena, utvrdi nivo poštovanja relevantne regulative koja prati izgradnju autoputa, saradnje između državnih organa i nevladinog sektora i informisanja javnosti o stanju životne sredine rijeke Tare.