utorak, 02 april 2019 12:07

Održana 52. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor razmotrio amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, na današnjoj sjednici, odlučio je da podnese jedan amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama. Predlagač zakona je prihvatio amandman koji je postao sastavni dio Predloga zakona.

Odbor je razmotrio i dva amandmana koje je, na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama, podnio poslanik Genci Nimanbegu. Predlagač zakona nije prihvatio, a Odbor nije podržao, navedene amandmane.