ponedjeljak, 18 mart 2019 15:09

Održan sastanak predsjednika Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje i ambasadora Kosova

Sagovornici razmatrali pregovaračko Poglavlje 27 - životna sredina i klimatske promjene

Predsjednik Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, prof. dr Petar Ivanović sastao se danas sa ambasadorom Republike Kosovo, Nj.E. Skenderom Durmiši.

Na sastanku su razmotrene obaveze zemalja na putu ka Evropskoj uniji, kada je u pitanju pregovaračko Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promjene. Poseban akcenat je stavljen na pitanja kvaliteta vazduha, pripremu regulatornog okvira u ovoj oblasti i potrebu definisanja jasne strategije za pregovore. 

Predloženo je da se jača parlamentarna saradnja i upute konkretne inicijative kako bi se osnažila regionalna saradnja u oblasti životne sredine i omogućila dostupnost evropskim fondovima kroz zajedničke aktivnosti.