ponedjeljak, 18 mart 2019 15:02

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje sastao se sa delegacijom Skupštine Republike Kosovo

Razgovarano o iskustvima i podacima koji se odnose na regulativu u oblasti kvaliteta vazduha

Članovi Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje sastali su se danas sa predstavnicima Parlamenta i Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Republike Kosova, koju je predvodio Muharem Nitaj, predsjednik Odbora za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj, životnu sredinu i planiranje prostora.  

Na sastanku je razgovarano o iskustvima i podacima koji se odnose na regulativu u oblasti kvaliteta vazduha.

Predstavnici Kosova pokazali su zainteresovanost za iskustva Crne Gore u implementaciji relevantne regulative Evropske unije u Crnoj Gori. Upoznali su crnogorske kolege sa Nacrtom zakona o kvalitetu vazduha, relevantnim institucionalnim okvirom i činjenicama koje se tiču zagađivača vazduha na Kosovu. Oni su se zanimali i za odgovore kako Crna Gora rješava na pitanja zagađenja vazduha, upravljanje otpadom koji može prouzrokovati zagađenje, Nacionalnu strategiju upravljanja kvalitetom vazduha, vrste zagađujućih materija, granične vrijednosti i dr.

Predstavnici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje saopštili su da je očuvanje kvaliteta vazduha usko povezano sa nizom sektorskih politika. Naveli su i da je prije jedne decenije, osnovana Agencija za životnu sredinu koja je, u skladu sa svojim nadležnostima, preuzela brigu o sprovođenju zakonodavstva iz ove oblasti, tako da je u proteklom periodu u Crnoj Gori uspostavljena mreža za praćenje kvaliteta vazduha, unaprijeđen kvalitet podataka i omogućeno izvještavanje o kvalitetu vazduha u skladu sa zahtjevima EU. Takođe, pojasnili su i da je praćenje prekograničnog zagađenja vazduha, zbog izuzetnog značaja meteoroloških uslova za prekogranični prenos zagađenja, ostalo u nadležnosti Hidrometeorološkog zavoda. Istaknuto je i da je Centar za ekotoksikološka ispitivanja, takođe, veoma značajna institucija, jer predstavlja jedinu akreditovanu laboratoriju za ispitivanje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori sa dugogodišnjim iskustvom.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, koji su upoznali prisutne sa dosadašnjim iskustvom, ukazali na značaj podzakonskih akata, Strategije i planova kvaliteta vazduha. Predstavnici ministarstva su apostrofirali i potrebu da svakoj konkretnoj akciji treba da prethodi naučno zasnovan elaborat i istaknuta uloga naučne zajednice u svim, pa i u ovoj oblasti. Oni su iskazali  spremnosti da pruže podršku u radu kolegama sa Kosova.

Predloženo je da se osnaži regionalna saradnja u oblasti zaštite vazduha i istaknuto da Republika Kosovo ima pouzdanog partnera na svom evropskom putu.