srijeda, 13 mart 2019 15:30

Primjena Zakona o zaštiti dobrobiti životinja sa osvrtom na zabranu cirkusa sa životinjama u Crnoj Gori

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje održao je sastanak sa predstavnicima Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, NVO „Korina Animals“, Savjeta za građansku kontrolu rada policije i NVO „Mreža za zaštitu pasa i mačaka u Crnoj Gori“.

Na sastanku je bilo riječi o inicijativi NVO „Korina Animals“, koja je pokrenuta prije dvije godine, a odnosi se na zabranu cirkusa sa životinjama u Crnoj Gori. Predstavnici NVO „Korina Animals“ su ukazali na važnost inicijative, upoznali Odbor sa komparativnim iskustvima iz regiona, zemalja Evropske unije i svijeta i istakli podršku koju imaju od stručne javnost.

Predstavnici Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, upoznali su da je osnovan Savjet za zaštitu životinja čija uloga je, prevashodno, da analizira pristigle predloge i sugestije kako bi pristupili izmjenama Zakona, nakon detaljne analize problema u njegovoj implementaciji.

Predstavnik Savjeta za građansku kontrolu rada policije je prisutne upoznao sa iskustvima u radu sa Upravom policije, Ministarstvom unutrašnjih poslova, tužilaštvom i NVO sektorom i ocijenio, da Uprava policije kvalitetno postupa po prijavama građana i Savjeta.

Tokom rasprave je ukazano da je potrebno izmijeniti Zakon o zaštiti dobrobiti životinja i ocijenjeno, da je neophodna edukacija građana kada je u pitanju odgovornost prema životinjama.

Odbor je ukazao na važnost uloge i odgovornosti inspektora, intenziviranja međuresorne saradnje i usvajanja i primijene normi i standarda koji važe u zemljama Evropske unije.