utorak, 05 mart 2019 11:47

Održana 50. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor podnio pet amandmana na dva predloga zakona

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje je na danas održanoj 50. sjednici, odlučio da podnese četiri amandmana na Predlog zakona o industrijskim emisijama i jedan amandman na Predlog zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama biljaka, životinja i gljiva. Podnijete amandmane je prihvatila predstavnica predlagača zakona i isti su postali sastavni dio predloga zakona.

Odbor je podržao Predlog zakona o industrijskim emisijama i Predlog zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama biljaka, životinja i gljiva.

Takođe, Odbor je odgodio izjašnjenje o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu.

U okviru tačke „Tekuća pitanja“ Odbor je razmotrio Predlog Inženjerske komore za izmjene i dopune Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, kao i Predlog NVO „Galop“ za izmjene i dopune Zakona o zaštiti dobrobiti životinja.