četvrtak, 28 februar 2019 11:28

Održana 47. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor razmotrio Predlog zakona o industrijskim emisijama

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, na današnjoj sjednici, razmotrio je  Predlog zakona o industrijskim emisijama. Predlogom zakona transponuje se Direktiva o industrijskim emisijama, propisuje procedura izdavanja integrisane dozvole, određuje organ za izdavanje dozvole,kao i inspekcijski nadzor.

Tokom diskusije je ukazano na potrebu terminološkog usklađivanja i preciziranja pojedinih normi.

Odbor je odlučio da se o ovom predlogu zakona izjasni naknadno.

U okviru tačke “Tekuća pitanja” Odbor je razmotrio pozive za učešće na konferencijama i studijskim putovanjima.