petak, 22 februar 2019 15:33

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje na sastanku sa predsjednikom Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i prehranu Parlamenta Slovenije

Predsjednik Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, prof. dr Petar Ivanović, član Odbora, Mirsad Murić  i članice Ana Nikolić i Sanja Pavićević, sastali su se danas sa predsjednikom Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i prehranu Parlamenta Republike Slovenije, Francom Breznikom.

Na sastanku su razmotrena pitanja buduće saradnje u oblasti ruralnog i ekoturizma, proizvodnje organske hrane, upravljanja šumama u zaštićenim područjima i područjima NATURA 2000.

Takođe, razgovarano je i o planiranoj studijskoj posjeti Parlamentu Republike Slovenije, koja bi se mogla realizovati u drugom kvartalu 2019. godine.  Tokom ove posjete, Odbor bi se upoznao i sa radom drugih odbora koji pokrivaju oblasti iz njihove nadležnosti.

Na današnjem sastanku, predložena je i saradnja u oblasti turizma i životne sredine, imajući u vidu turistički potencijal Crne Gore, kao i to da je nedavno otvoreno pregovaračko poglavlje 27- Životna sredina i klimatske promjene.

Sagovornici su istakli važnosti saradnje u oblasti prostornog planiranja, u dijelu koji se odnosi na pitanje korišćenja prostora kao neobnovljivog resursa, ali i uloge Parlamenta u donošenju prostornog plana države.