četvrtak, 26 jul 2018 18:20

Održana 30. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor utvrdio četiri amandmana na Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore

Na, danas održanoj, 30. sjednici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, Odbor je utvrdio četiri amandmana na Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore.

Odbor je odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da usvoji tri zaključka koji se odnose na Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore obavezuju da se uspostavi Informacioni sistem i dokumentaciona osnova za praćenje indikatora izgrađenosti šest primorskih opština, ograniči ukupna izgrađenost obalnog područja, primijeni obalni odmak i da udio građevinskih područja bude u skladu sa Nacionalnom strategijom integralnog upravljanja obalnim područjem iz 2016. godine.