ponedjeljak, 23 jul 2018 12:56

Održana 29. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor razmotrio jedan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona

Na, danas održanoj, 29. sjednici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje razmotren je i podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine koji ima za cilj da podstakne operatere, kroz češći inspekcijski nadzor i jačanje kaznene politike, da u što kraćem roku ispune potrebne uslove za pribavljanje integrisane dozvole za rad.

Odbor je podržao i Predlog zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, utvrdio amandmane na Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka „Prokletije" i Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore. Nakon utvrđivanja amandmana Odbor je jednoglasno podržao predloge odluka.