četvrtak, 05 jul 2018 14:33

Održana 27. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor razmotrio dva Predloga odluka

Na danas održanoj 27. sjednici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje razmotreni su Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka „Prokletije" i Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore.

Odbor je prilikom razmatranja uočio potrebu korigovanja pojedinih odredaba planskih dokumenata koji su sastavni dio pomenutih Predloga odluka i odlučio da se po ovim tačkama dnevnog reda izjasni na sljedećoj sjednici Odbora.

Odbor se u okviru tačke „Tekuća pitanja“ upoznao sa pozivom NVO “MANS” za učešće na konferenciji, dopisom Savjeta za građansku kontrolu rada policije i dopisom Građanske alijanse.