ponedjeljak, 25 jun 2018 17:50

Održana 26. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor razmotrio amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Na danas održanoj 26. sjednici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje razmotrena su četiri amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, koje su podnijeli poslanici prof. dr Petar Ivanović, dr Predrag Sekulić, Marta Šćepanović, Jovanka Laličić, Nikola Rakočević i mr Sanja Pavićević (četiri).

Nakon diskusije, predstavnik predlagača amandmana odustao je od amandmana 1 i 3 i predložio modifikaciju amandmana 2.

Predstavnik predlagača zakona prihvatio je amandman 2, u modifikovanom tekstu, i amandman 4, čime su isti postali sastavni dio Predloga zakona, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore.

Kao rezultat diskusija vođenih na sjednicama Odbora na kojima su učestvovala udruženja privrednika i strukovna udruženja, Odbor je jednoglasno odlučio da podnese amandman kojim se produžava rok za izradu i donošenje prostorno-planske dokumentacije čija je izrada započela. Predstavnik predlagača zakona prihvatio je amandman Odbora i isti je postao sastavni dio Predloga zakona, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore.