četvrtak, 14 jun 2018 15:24

Održana 24. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor razmotrio tri predloga zakona

Na, danas održanoj, 24. sjednici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje  razmotrena su tri predloga zakona. Odbor je razmotrio i podržao  Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sredstvima za ishranu bilja i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu.

Odbor je razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Po ovoj tački dnevnog reda učešće u raspravi, shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, imali su predstavnici Inženjerske komore Crne Gore, Unije poslodavaca Crne Gore, Montenegro biznis alijanse i Privredne komore Crne Gore.  Odbor je ocijenio da je potrebno dodatno razmotriti određeni broj sugestija na predloženi zakonski tekst i odlučio da se o ovom Predlogu zakona izjasni na sljedećoj sjednici Odbora.

Odbor je jednoglasno usvojio Izvještaj (sa Predlogom zaključka) sa Prve zajedničke sjednice Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje - Konsultativno saslušanje na temu „Aktivnosti u oblasti obezbjeđivanja pristupačnosti za lica sa invaliditetom u Crnoj Gori“, održane 28. februara 2018. godine.