četvrtak, 28 decembar 2017 21:20

Održana 19. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor razmotrio devet amandmana na Predlog zakona o turizmu i ugostiteljstvu i utvrdio tri amandmana Odbora 

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, na današnjoj sjednici, razmotrio je dva amandmana na Predlog zakona o turizmu i ugostiteljstvu, koje je podnio poslanik Mićo Orlandić; četiri amandmana koje su podnijeli poslanici Predrag Sekulić, Marta Šćepanović i Bogdan Fatić; jedan amandman koji su podnijeli poslanici Predrag Sekulić, Marta Šćepanović i Ana Nikolić i dva amandmana koje su podnijeli poslanici Predrag Sekulić, Marta Šćepanović i Marija Maja Ćatović.

Predstavnik predlagača Zakona je prihvatio pet amandmana koji su postali sastavni dio Predloga zakona, dva amandmana su prihvaćena u modifikovanoj formulaciji dok su predlagači amandmana odustali od dva podnijeta amandmana.

U okviru tačke “Tekuća pitanja” Odbora je utvrdio tri amandmana na Predlog zakona o turizmu i ugostiteljstvu koje je prihvatio predstavnik predlagača Zakona.