srijeda, 22 novembar 2017 13:55

Završena 13. sjednica Odbora za turizam,poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor razmotrio Predlog zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, na današnjem nastavku 13. sjednice, razmotrio je  i  podržao Predlog zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu. Ovim zakonom propisani su parametri vrijednosti za usaglašavanje zdravstvene ispravnosti vode, uslovi i obaveze pravnih lica koja vrše javno vodosnabdijevanje, kao i monitoring kvaliteta vode za upotrebu, a sve u interesu zaštite zdravlja Ijudi. Donošenjem ovog zakona izvršiće se i harmonizacija sa direktivom EU, koja uređuje kvalitet vode za Ijudsku upotrebu.

Odbor je odlučio da na Predlog zakona podnese amandmane radi preciziranja određenih rješenja. Predstavnik predlagača zakona prihvatio je amandmane Odbora čime su isti postali sastavni dio Predloga zakona, u skladu sa članom 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore.