ponedjeljak, 25 septembar 2017 14:45

Završena deseta sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor podržao Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, na današnjem nastavku Desete sjednice, podržao je Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Predlagač zakona je prihvatio 31 amandman Odbora, koji su, shodno članu 150 Poslovnika Skupštine, postali sastavni dio Predloga zakona. Tokom sjednice je istaknuto da će donošenjem ovog zakona biti stvoreni legislativni i sprovedbeni uslovi za podsticanje preduzetničke inicijative i ulaganje stranog kapitala, cjelovito obezbjeđenje uslova za efikasnije investiranje i kvalitetnu valorizaciju prostora. Time se stvara osnov ne samo za brži ekonomski razvoj, već i za kontinuitet realizacije kapitalnih investicija u Crnoj Gori, pojednostavljenje pravne i administrativne procedure, i bolji nadzor ovog važnog sektora. Članovi odbora sagledali su nadležnosti lokalne samouprave, Vlade i Skupštine u sprovođenju ovog zakona, razmotrili pitanje većih prava i odgovornosti koje se ustanovljavaju predloženim Zakonom, rokove za realizaciju, kao i tretman nacionalno i međunarodno zaštićenih područja.