Print this page
četvrtak, 21 septembar 2017 14:01

Započeta 10. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor je, na danas započetoj, desetoj sjednici razmatrao Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Sjednici su u skladu sa članom 67 stav 2 Poslovnika Skupštine prisustvovali predstavnici Udruženja pejzažnih arhitekata koji su ponudili rješenja za poboljšanje teksta Predloga zakona u dijelu koji se odnosi na zaštitu predjela. Smatraju da rješenja iz predloženog zakona isključuju pejzažne arhitekte iz bitnih procesa koji se tiču strateškog planiranja i urbanizma, sve do oblikovanja prostora kroz izradu projektne dokumentacije. Posebno je istaknuto da će se, nakon prošlogodišnjih izmjena Zakona o zaštiti prirode i nepostojanja obaveze izrade mape predjela, usvajanjem ovog zakona Crna Gora suočiti sa nemogućnošću implementacije Evropske konvencije o predjelima.

Predsjednik Odbora je upoznao Odbor sa Predlogom amandmana na Predlog zakona koje je dostavila Zajednica opština Crne Gore.

Tokom rasprave je konstatovana potreba za preciziranjem pojedinih normi Predloga zakona i Odbor je upoznao predstavnike predlagača sa svojim predlogom. Izjašnjavanje o Predlogu zakona je odgođeno za nastavak 10. sjednice Odbora. 

U okviru tačke „Tekuća pitanja“ Odbor se upoznao sa „Konačnim izvještajem o reviziji finansijskog izvještaja Javnog preduzeća „Regionalni vodovod crnogorsko primorje – Budva za 2016. godinu“.

Galerija fotografija