Konsultativno saslušanje na temu: „Revitalizacija i zaštita Maslinade i Uvale Valdanos“

Odbor razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu

Održao je konsultativno saslušanje na temu: „Primjena Zakona o šumama“

Održano Konsultativno saslušanje na temu: „Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata“.

Strana 1 od 11