Razmotren Predlog odluke o donošenju Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici

Podržan jedan predlog zakona i usvojen Plan rada za 2020. godinu

Odbor razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu

Održani sastanci sa rukovodstvom Opštine Ulcinj i predstavnikom Udruženja za održivo regionalno maslinarstvo „Valdanos“

Tokom posjete biće riječi o revitalizaciji i zaštiti maslinade Valdanos

Strana 1 od 13