četvrtak, 03 oktobar 2019 22:09

Odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva nastavio Petu sjednicu

Nastavak sjednice obilježila rasprava o materijalima koje je Odboru dostavio Centar za demokratsku tranziciju

Nastavak Pete sjednice Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva obilježila je rasprava o materijalima koje je Odboru dostavio Centar za demokratsku tranziciju - pridruženi član Odbora. U pitanju su Predlog odluke o organizaciomoj strukturi i načinu rada i Predlog pravila o radu Odbora, sa alternativnim rješenjem u pogledu naziva u organizacionoj strukturi radna grupa/pododbor ili radni odbor.

Postignuta je saglasnost da se koristi termin radni odbor, a Predlog odluke koriguje u pojedinim odredbama.

Zbog činjenice da je, kod razmatranja Predloga pravila, pitanje kvoruma za rad Odbora izazvalo dodatnu raspravu, odnosno da je Raško Konjević istakao da predloženo rješenje u članu 5 Predloga pravila - da Odbor radi ako sjednici prisustvuje 11 od 14 članova, nije u skladu sa članom 65 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore kojim je uređeno pitanje rada na sjednici Odbora, on neća dati podršku ovom predlogu. S druge strane, Momo Koprivica je podržao predloženo rješenje. 

Sjednica Odbora je prekinuta i biće nastavljena naredne nedelje.