četvrtak, 03 oktobar 2019 12:55

Članovi Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva sa međunarodnom konsultantkinjom za medije pri Misiji OEBS-a

Razgovarano o preprekama i mogućnostima u medijskom sektoru

Misija OEBS-a u Crnoj Gori u okviru Programa za medije trenutno sprovodi istraživanje o procjeni potreba za obukom u medijima. Tim povodom, članovi Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva, Marta Šćepanović i Neđeljko Rudović, sastali su se sa međunarodnom konsultantkinjom za medije Izabelom Kurkovski (Isabella Kurkowski) i lokalnom konsultantkinjom za medije Jelenom Mijanović.

Sagovornici su razmijenili mišljenja o trenutnom stanju, preprekama i mogućnostima u medijskom sektoru, medijskom zakonodavstvu i o nacionalnoj medijskoj strategiji.

Takođe, predstavljena je i hronologija rada u okviru ovog programa, sa ciljem profesionalizacije medijske scene. Planirano je da izvještaj o realizaciji programa bude završen do 15. novembra 2019. godine i tim povodom, istaknuto je, kako bi bilo značajno da se ovaj izvještaj dostavi i Skupštini Crne Gore.

Na kraju današnjeg susreta izražena je i volja za nastavkom saradnje.