ponedjeljak, 23 septembar 2019 21:28

Odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva započeo Petu sjednicu

Utvrđen dnevni red koji pored tri predložene tačke sadrži i dvije tačke koje su predložili članovi Odbora iz Demokratske Crne Gore

Odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva na danas započetoj Petoj sjednici utvrdio je dnevni red, koji pored tri predložene tačke, sadrži i dvije tačke koje su predložili članovi Odbora iz Demokratske Crne Gore, i to Predlog odluke o formiranju pododbora Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva i Predlog poslovnika o radu Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva. 

Rasprava o prvoj tački dnevnog reda, odnosno Predlogu poslovnika o radu Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva okončana je saglasnošću članova Odbora da Sekretarijat Odbora pripremi inovirani tekst uvažavajući iznesene stavove.

U odnosu na drugu tačku, odnosno, Predlog odluke o formiranju pododbora Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva i višesatne rasprave koju je obilježio pokušaj da se dođe do kompromisnog rješenja, saglasnost nije postignuta i rasprava će se nastaviti.