četvrtak, 19 septembar 2019 21:13

Susret članova Radne grupe 6 Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva sa ekspertkinjom Venecijanske komisije

Sastanak je organizovan kako bi se međunarodne institucije upoznale sa urađenim u okviru radnih grupa Odbora

Članovi Radne grupe 6 Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva sastali su se sa Tatjanom Boguševič (Tatyana Bogussevich), ekspertkinjom Venecijanske komisije i bivšom saradnicom OEBS/ODIHR-a, koja kao ekspert za izborne procese, sarađuje sa različitim međunarodnim organizacijama, uključujući OEBS/ODIHR, EU, IFES i Venecijansku komisiju Savjeta Evrope, na svim projektima vezanim za izbore.

Sastanak je održan kako bi se, na cjelovit način, međunarodne institucije upoznale sa urađenim u okviru radnih grupa Odbora, radi ostvarivanja zahtjevnog zadatka, u ovom slučaju, normativne, cjelovite uređenosti izbornog procesa. Predmet današnjeg, prvog u nizu sastanaka posvećeno-angažovanih poslanika, predstavnika civilnog sektora i akademske zajednice sa predstavnicima međunarodnih institucija, bio je razmatranje Nacrta kodeksa etičkog ponašanja u izbornim kampanjama.

Tatjana Boguševič, ekspertkinja Venecijanske komisije, saslušala je dodatna obrazloženja u vezi sa Nacrtom kodeksa i saopštila da je Radna grupa 6, koja se bavila ovim pitanjem, a samim tim i Odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva, na dobrom putu. Ona je istakla da ne postoje međunarodni standardi koji bi se mogli primijeniti, niti dokumenta koja bi se mogla konsultovati radi rješavanja otvorenih pitanja u Crnoj Gori, već da postoji dobra i bogata međunarodna praksa, posebno dragocjena kada su stare demokratije u pitanju.

Boguševič je sugerisala da je na strukturama crnogorskog parlamenta i stvar konačne odluke Skupštine Crne Gore na koji način će biti riješena ova otvorena pitanja. Takođe, ponovila je da je rad na Nacrtu kodeksa očigledan, posvećen i promišljen, te da se krenulo dobrim putem, ukazavši da je ovim kodeksom, prije svega, potrebno riješiti dileme otvorene u prethodnim izbornim procesima i registrovane u izvještajima međunarodnih organizacije koje su ove izborne procese nadgledale.