Nastavak sjednice obilježila rasprava o materijalima koje je Odboru dostavio Centar za demokratsku tranziciju

Utvrđen dnevni red koji pored tri predložene tačke sadrži i dvije tačke koje su predložili članovi Odbora iz Demokratske Crne Gore

Sastanak je organizovan kako bi se međunarodne institucije upoznale sa urađenim u okviru radnih grupa Odbora

Istaknuta važnost vođenja političkog dijaloga u Parlamentu 

Odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva nastavio je svoj rad usvajanjem zapisnika sa druge sjednice i prije usvajanja dnevnog reda Predsjednik Odbora je prekinuo rad i najavio novu sjednicu za naredni dan.

Strana 1 od 2