Odbor za rodnu ravnopravnost je na danas održanoj sjednici, dogovorio aktivnosti za učešće u projektu Mreža parlamentarnih odbora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost Zapadnog Balkana (HUGEN).

ponedjeljak, 02 decembar 2019 16:29

Održana 39. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu.

Tema: „Rodno odgovorno budžetiranje"

Odbor razmotrio Strategiju protiv trgovine ljudima 2019 -2024. godine i prateći Akcioni plan za 2019.godinu.

Ženeva,  29. i 30. oktobar 2019. godine

Diskutovano na teme: „Politika razvoja ženskog preduzetništva“, „Fondovi za podršku razvoja ženskog preduzetništva“ i „Žene u biznisu“

Odbor je na danas održanoj sjednici, razmotrio Akcioni plan za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 - Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2019 – 2022), koji je donijela Vlada, a pripremilo Ministarstvo odbrane.

Usvojeni Zaključci sa konsultativnog saslušanja na temu „Kako do najboljih rješenja u zakonu o medicinski potpomognutoj oplodnji“

Strana 2 od 13