Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, sastala se danas sa  direktorom za Zapadni Balkan Vestminsterske fondacije za demokratiju Emilom Atanasovskim.

Predstavljeni Rezultati izvještaja urađenog u okviru Projekta „Istraživanje OEBS-a o dobrobiti i sigurnosti žena“

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, održala je danas sastanak sa Kler Hatčinson, specijalnom predstavnicom Generalnog sekretara NATO-a za žene, mir i bezbjednost.             

MICS istraživanje predstavlja globalni istraživački program razvijen od strane UNICEF-a

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak govorila je na Regionalnoj konferenciji parlamentarki, koja je održana u Skoplju, 26. i 27. juna 2019. godine.

Tema: Izgradnja kapaciteta za inkluzivnu i efikasnu Skupštinu Crne Gore: rodna perspektiva u zakonodavstvu  

Razmotren  Izvještaj Crne Gore o implementaciji Pekinške deklaracije i Platforme za akciju (BpfA)  i Agende za održivi razvoj 2030 (AGENDA 2030)

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, sastala se danas sa  konsultantom Vestminsterske fondacije za demokratiju Žarkom Hadži-Zafirovim.

Konsultativno saslušanje na temu: „Kako do najboljih rezultata u zakonu o medicinski potpomognutoj oplodnji“

Strana 3 od 13