utorak, 20 jun 2017 13:22

Održana Osma sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor razmotrio više predloga zakona

Odbor za rodnu ravnopravnost, na danas održanoj osmoj sjednici razmotrio je, u dijelu svoje nadležnosti, i podržao: Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, Predlog zakona o o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I Broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine (»Službeni list CG«, Broj 31/17), Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.

U okviru tačke tekuća pitanja Odbor je informisan o predstojećim aktivnostima, kao i aktivnostima između dvije sjednice.

Sjednici Odbora prisustvovali su: predstavnici predlagača zakona - generalna direktorica Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde Marijana Laković – Drašković, generalna sekretarka Vlade Crne Gore Nataša Pešić, zamjenik generalnog sekretara Vlade Crne Gore Nikola Dedeić, koordinatorka Odsjeka za budžetske politike i procedure u Direktoratu za budžet u Ministarstvu finansija Tamara Ivković, generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu Goran Kuševija, savjetnica u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Budimka Novaković, generalna direktorica Direktorata za unaprjeđenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Blanka Radošević – Marović i sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava Valon Dasharami.