srijeda, 31 maj 2017 12:28

Održana Sedma sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Razmotren Akcioni plan za primjenu Rezolucije 1325 Savjeta bezbjednosti UN - Žene, mir, bezbjednost u Crnoj Gori 2017 – 2018

Odbor je na danas održanoj sjednici, razmotrio i podržao Akcioni plan za primjenu Rezolucije 1325 Savjeta bezbjednosti UN - Žene, mir, bezbjednost u Crnoj Gori (2017 – 2018), koji je donijela Vlada, a pripremilo Ministarstvo odbrane.

Akcioni plan za primjenu Rezolucije 1325 Savjeta bezbjednosti UN - Žene, mir, bezbjednost u Crnoj Gori (2017 – 2018) ima za cilj da obuhvati i razradi ključna područja za primjenu Rezolucije 1325 i njoj pratećih rezolucija, poveća učešće žena u odlučivanju u svim pitanjima koja se odnose na mir i bezbjednost, uključivanje rodne perspektive u sprječavanje sukoba i rodno zasnovanog nasilja, zaštitu žena i djevojaka i njihovih prava u mirnodopsko vrijeme, kao i u konfliktnim zonama i integracije rodne perspektive i rodnog obrazovanja u mirovne operacije. Na primjeni Rezolucije 1325 Savjeta bezbjednosti UN - Žene, mir, bezbjednost i njoj pratećih rezolucija u Crnoj Gori su, do sada, aktivnosti realizovale državne institucije i nevladine organizacije.

Donošenjem Akcionog plana za primjenu Rezolucije 1325 Savjeta bezbjednosti UN - Žene, mir, bezbjednost u Crnoj Gori (2017 – 2018), definišu se mjere i aktivnosti na integrisanju pitanja rodne ravnopravnosti u procese reforme sektora odbrane i na svim nivoima na kojima se donose odluke, kreira i sprovodi politika.

Sjednici je prisustvovala Radmila Đakonović, samostalna savjetnica i koordinatorka za rodnu ravnopravnost u Ministarstvu odbrane.

U okviru tekućih pitanja, razgovarano je o aktivnostima između sjednica, kao i o predstojećim aktivnostima.