utorak, 27 oktobar 2020 18:29

Poslanica Branka Bošnjak učestvovala u radu konferencije OEBS-a o rodnoj ravnopravnosti

Poslanica Bošnjak izlagala na temu: „Učešće žena u političkom i javnom životu“

Poslanica Branka Bošnjak učestvovala je u radu Treće pregledne konferencije OEBS-a o rodnoj ravnopravnosti, koja se održava u onlajn formatu, 27. i 28. oktobra 2020. godine.

Poslanica Bošnjak je imala izlaganje u okviru prve sesije „Učešće žena u političkom i javnom životu“.

Kako je saopštila, činjenica je da se u zadnjih desetak godina, stvari u pogledu učešća žena mijenjaju na bolje, ali taj proces morao bi da ide mnogo brže jer žene čine više od 50% stanovništva u Crnoj Gori. Zato nam trebaju promjene zakonskih propisa na nivou partija. Sve dok se ne iskorači iz partijskih atara povodom ovog pitanja nema napretka. Ona smatra da tu kampanju treba da povede muškarac ili muškarci, jer onda bi se ona mnogo više čula i bila bi atraktivnija. Statistika pokazuje da je neuporedivo više žena koje uspješno završavaju visoko obrazovanje, koje su najbolji studenti, ali nažalost, još uvijek to nije dovoljno da se na njih gleda ravnopravno kada su pozicije na kojima se odlučuje u pitanju.

Poslanica Bošnjak je navela da bi trebalo u Skupštini formirati tzv. „ženski klub“ sastavljen od svih žena poslanica, bez obzira na partije, jer bi takav klub imao mehanizam da pokreće mnoge inicijative u vezi sa pitanjem rodne ravnopravnosti i uopšte položaja žena, te da to bude nadpartijsko tijelo, a skupštinska govornica zbog direktnog prenosa daje veliku medijsku moć.

Cilj konferencije je razmjena mišljenja između predstavnika/ca država učesnica OEBS-a, partnera za saradnju, izvršnih struktura OEBS-a, organizacija civilnog društva i akademske zajednice, o napretku koji je postignut u implementaciji OEBS-ovog Akcionog plana o promovisanju rodne ravnopravnosti iz 2004. godine.

Konferencija je predstavljala priliku za razmjenu primjera dobre prakse, diskusiju o izazovima i ograničenjima u primjeni Akcionog plana, kao i razmatranje daljih aktivnosti.

Tokom dvodnevnog rada na konferenciji su, pored navedenih, razmotrene i sljedeće teme: „Učešće žena u sektoru bezbjednosti”, „Ekonomsko osnaživanje žena” i „Utvrđene preporuke i dalji koraci i aktivnosti”.