srijeda, 24 jul 2019 10:30

Održan sastanak Drobnjak - Atanasovski

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, sastala se danas sa  direktorom za Zapadni Balkan Vestminsterske fondacije za demokratiju Emilom Atanasovskim.

Sastanak je organizovan povodom regionalnog programa, koji će biti sproveden od aprila 2019.godine do oktobra 2021.godine, a čiji je cilj uspostavljanje regionalne mreže skupštinskih odbora o ljudskim pravima i rodnoj ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu.

Glavni cilj programa je da se uspostavi parlamentarna mreža odbora za ljudska prava i rodna pitanja na Zapadnom Balkanu, ispita i revidira primjena zakona koji se odnose na rodna pitanja i ljudska prava i uspostavi praksa nadzora nad sprovođenjem zakona u parlamentima Zapadnog Balkana i ojača parlamentarni nadzor nad zakonodavstvom koje se tiče ljudskih prava.

Učešće u radu Mreže ponuđeno je parlamentarnim odborima koji se bave pitanjima ljudskih prava i rodne ravnopravnosti u parlamentima Zapadnog Balkana, a biće na dobrovoljnoj i inkluzivnoj osnovi.

Odbor za rodnu ravnopravnost će imati aktivnu ulogu u ovom programu kroz jačanje parlamentarne saradnje u regionu Zapadnog Balkana na unapređivanju ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, kao i vršeći efikasan nadzor zakonodavstva o rodnoj ravnopravnosti.

Sastanku su prisustvovali saradnik/ce na projektu Ivan Radojević, Nevenka Stanković i Aleksandra Vujisić.