ponedjeljak, 08 jul 2019 12:20

Održana 35. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Predstavljeni Rezultati izvještaja urađenog u okviru Projekta „Istraživanje OEBS-a o dobrobiti i sigurnosti žena“

Na danas održanoj 35. sjednici Odbora za rodnu ravnopravnost, organizovanoj u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, kojoj su prisustvovali/e predstavnici/e ministarstava, nevladinih i međunarodnih organizacija, diplomatskog kora, predstavljeni su Rezultati izvještaja za Crnu Goru, koji je urađen u okviru Projekta „Istraživanje OEBS-a o dobrobiti i sigurnosti žena“.

U uvodnom dijelu govorile su predsjednica Odbora Nada Drobnjak, šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori ambasadorka Mariz Davie i šef Delegacije EU u Crnoj Gori ambasador Aivo Orav. Serani Siegel, projekt menadžerka, Odjeljenja za rodnu ravnopravnost, Kancelarije Generalnog sekretara OEBS-a predstavila je OEBS-ovo istraživanje o nasilju nad ženama, dobrobiti i sigurnosti žena.

Cilj istraživanja bio je da se prikupe podaci o nasilju nad ženama u konfliktnim i post-konfliktnim okolnostima, kako bi poslužili kao osnova za donošenje politika, strategija, programa i aktivnosti koje su zasnovane na konkretnim podacima, kao i da dovedu do unapređenja usluga za žene i djevojčice koje su preživjele nasilje. Istraživanje je sprovedeno 2018.godine u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu, Ukrajini i Moldaviji.

Istraživanje OEBS-a obuhvatilo je kvantitativnu i kvalitativnu komponentu i sprovedeno je sa ciljem pružanja uporedivih podataka o različitim oblicima nasilja koje su žene doživjele u djetinjstvu i tokom njihovog života. Istraživanje je obuhvatilo nasilje koje su žene doživjele u konfliktnom i nekonfliktnom okruženju, kao i uticaj nasilja na žene i djevojčice, uključujući i njegove trajne posljedice. Pitanja o normama i stavovima vezanim za nasilje nad ženama bila su takođe uključena u istraživanje radi boljeg razumjevanja uzroka nasilja.

Ključni nalazi pokazuju da nasilje nad ženama u Crnoj Gori predstavlja razlog za zabrinutost.

Šest od deset ispitanih žena (62%) smatra da je nasilje nad ženama uobičajeno, a oko četvrtine (23%) smatra da je nasilje vrlo učestalo. Četvrtina njih (26%) lično poznaje neku osobu iz porodice i od svojih prijatelja koja je bila izložena nasilju nad ženama , a sličan procenat zna i neku ženu iz svog susjedstva koja je bila žrtva nasilja. Mnoge ispitane žene su čule za službe za pomoć ugroženim ženama, međutim, mali broj žena se obratio tim službama.

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske unije i podržan od strane Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, UN Women i UNICEF, kao i od strane vlada Austrije, Finske, Njemačke, Italije, Norveške, Švedske i SAD.