ponedjeljak, 10 jun 2019 11:14

Održana 34. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Razmotren  Izvještaj Crne Gore o implementaciji Pekinške deklaracije i Platforme za akciju (BpfA)  i Agende za održivi razvoj 2030 (AGENDA 2030)

Na danas održanoj sjednici Odbora, ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka predstavio je Izvještaj Crne Gore o implementaciji Pekinške deklaracije i Platforme za akciju (BpfA)  i Agende za održivi razvoj 2030 (AGENDA 2030), koji je Vlada Crne Gore poslala UN-u na dalje postupanje.

U cilju sagledavanja sveobuhvatnog pregleda na nacionalnom nivou sačinjen je Izvještaj Crne Gore o implementaciji Pekinške deklaracije i Platforme za akciju i Agende za održivi razvoj 2030. Izvještaj je metodološki rađen po Uputstvu za sveobuhvatne preglede na nivou država koje su sačinile UN – Žene i regionalne komisije Ujedinjenih nacija kako bi pomogle vođenje sveobuhvatnih pregleda.

Prvi put će se, 2020. godine, u potpunosti uspostaviti pregled implementacije Pekinške deklaracije i platforme za akciju s Agendom za održivi razvoj 2030, paralelno. Shodno tome, Izvještaj Crne Gore o implementaciji Pekinške deklaracije i Platfotme za akciju (BpfA) i Agende za održivi razvoj 2030, razmatra napredak u pogledu zakona, politika i strategija; institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost; transformacija diskriminatorskih normi i rodnih stereotipa; investicija za pokrivanje praznina u resursima; odgovornosti za postojeće obaveze i izgradnju kapaciteta, prikupljanje podataka, praćenje i evaluaciju. Dostignuća se procjenjuju na osnovu dokaza, kao i prepreka i izazova u ovim oblastima. Izvještaj Crne Gore sintetiše napredak u posljednjih pet godina.

Nakon raprave Odbor je, jednoglasno podržao Izvještaj.

U okviru tačke - Tekuća pitanja Odbor je informisan o aktivnostima između sjednica i predstojećim aktivnostima.

Sjednici su prisustvovali Mehmed Zenka, ministar za ljudska i manjinska prava i Biljana Pejović, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.